MicroGuard

Krizové řízení

Všichni dennodenně řešíme větší nebo menší problémy. Doma, v práci, na cestě. Kdykoliv a kdekoliv. Na jejich řešení už obvykle máme své postupy a metody. To stejné ale řeší i organizace a firmy. Pokud se stane nějaká mimořádná nebo krizová událost, potřebují podobně jako každý člověk pravidla (nástroje, postupy, metody), jak tuto situaci zvládnout. Není to však pouze o zvládnutí krizové situace, i když se to tak na první pohled jeví. Je to soustavná a nepřetržitá činnost vedoucí k prevenci, zmírňování rizik i následných plánů obnovy po krizové situaci.

brain
brain

Jak systém funguje?

Systém je postaven na logické posloupnosti kroků, které je potřebné udělat v závislosti na vzniklé události. Ať se jedná o mimořádnou nebo krizovou situaci.

Co je systém MicroGuard?

Informační systém MicroGuard je nástrojem, který usnadňuje krizové řízení ve všech jeho formách. Je to velice spolehlivý a praxí prověřený nástroj, který umožňuje mít vše na jednom místě, dostupné kdykoliv a kdekoliv díky cloudovému řešení. Na práci v systému tedy potřebujete pouze počítač, tablet nebo chytrý telefon a připojení k internetu. Ovládání a uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby se systémem uměl zacházet po krátkém školení každý i bez počítačového vzdělání (ředitel, starostka obce, recepční, mistr ve výrobě, skladník atd.).

Jak systém funguje?

Systém je postaven na logické posloupnosti kroků, které je potřebné udělat v závislosti na vzniklé události. Ať se jedná o mimořádnou nebo krizovou situaci.

Mimořádná událost

eventIcon

KRÁDEŽ ZAŘÍZENÍ

eventIcon

PRŮNIK HACKERŮ DO SYSTÉMU SPOLEČNOSTI

eventIcon

PORUCHA VÝTAHŮ S UVĚZNĚNÝMI LIDMI

eventIcon

PORUCHA VODOVODU

eventIcon

VÝPADEK PROUDU VE VÝROBĚ

eventIcon

PORUCHA STROJE

VYROZUMĚNÍ

Pokud je potřeba dát velkému počtu lidí vědět, že se stala nějaká mimořádná událost, nebo že se mají někam dostavit, není možné obvolávat každého zvlášť. Stejně tak problém nevyřeší ani odeslání hromadného e-mailu, protože ne každý má neustálý přístup ke svému e-mailu a také není k dispozici zpětná vazba, kdo si jej přečetl. Proto systém MicroGuard využívá pro efektivní komunikaci systém Vyrozumění, které díky následující kombinaci nástrojů pomáhá situaci rychle a jednoduše zvládnout.

scene

1. Scénáře

V systému Vyrozumění jsou předem nastaveny scénáře situací a jejich komunikační řešení. Uživatel pak zvolí jedním klikem zvolený scénář a systém automaticky osloví hromadně všechny kontakty v něm uvedené.

arrow
scene

2. Tým lidí

Pokud se něco stane, může to ovlivnit celou organizaci nebo podnik a jeho okolí. Je potřeba oslovit rychle a přesně osoby, které danou situaci budou řešit jak interně vevnitř firmy nebo instituce, tak vně k obyvatelům, záchranným složkám, médiím atd.

arrow
scene

3. Informace

Pro doručení lze zvolit libovolný kanál či jeho kombinaci - textová zpráva SMS (jsou ověřeně nejrychlejším komunikačním nástrojem), hlasové volání, zpráva do mobilní aplikace.

arrow
scene

4. Přijetí a potvrzení

Díky rychlému vyrozumění ví každý, co má kdy a kde dělat. Potvrzením přijetí informace dává odpovědný pracovník signál, že na problému již pracuje, nebo že informaci dostal a řeší ji. V případě, že na textovou SMS nikdo nereaguje, systém automaticky situaci vyhodnotí a pošle hlasovou zprávu atd.

Krizová situace

eventIcon

NAPADENÍ ČLOVĚKA

eventIcon

HLÁŠENÍ BOMBY

eventIcon

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

eventIcon

SILNÁ BOUŘE

eventIcon

POŽÁR

eventIcon

TERORISTICKÝ ÚTOK

Krizové Operační Postupy

V případě vzniku krizové situace nám už nestačí poslat pouze Vyrozumění. Je potřeba splnit spoustu dalších úkolů a žádný nevynechat. V ten moment potřebujeme mít vše pod kontrolou a na jednom místě. MicroGuard pro řešení těchto situací využívá Krizové operační postupy (KOP). KOP se skládají z několika na sebe navazujících úkolů a prvků, které mohou být v každé organizaci trochu jiné.

scene

1. Definice Krizových Operačních Postupů

Příprava a tvorba plánů – Krizových operačních postupů pro řešení krizových situací.

arrow
scene

2. Plnění úkolů

Při vzniku krizové situace systém generuje posloupnost kroků a dílčích úkolů krizového operačního postupu tak, aby každý člověk věděl, kdy a kde má být a co přesně má dělat.

arrow
scene

3. Vyrozumění

Rychlá aktivace jednotlivých složek v organizaci, které mají daný problém řešit nebo jen vyrozumění zaměstnanců např. v případě evakuace budovy apod.

arrow
scene

4. Sdílení dokumentů

V průběhu krize není čas hledat mapy, správné kódy nebo jiné dokumenty: vše může být přehledně uloženo a zpřístupněno vždy, když bude potřeba.

arrow
scene

5. Vyhodnocení

Detailní vyhodnocení aktivního či již uskutečněného plnění krizového operačního postupu. Ideální pro eliminaci budoucích krizových situací, zlepšení samotného operačního postupu nebo jako podklady pro pojišťovnu a vedení společnosti.

Proč si systém MicroGuard pořídit?

Základním motivem, proč si pořídit systém MicroGuard, je potřeba chránit zdraví svých zaměstnanců, ochránit svůj majetek, zamezit ekonomickým ztrátám nebo ze zákona vyplývající povinnost mít na řešení krizových situací k dispozici podrobné plány jejich zvládání. I když se největší výhody systému MicroGuard nejčastěji projeví až při krizové situaci, můžete systém využívat i v běžném provozu pro organizaci vašich zaměstnanců, hromadné informování apod.

checked

Vše na jednom místě.

checked

Všichni jsou ve správný čas na správném místě a ví, co mají dělat.

checked

Rychlé, jednoduché a spolehlivé řešení.

checked

Automatická reakce. Eliminace lidského pochybení.

checked

Přístup k systému kdykoliv a odkudkoliv.

Pro koho je systém MicroGuard určen?

MicroGuard může fungovat v základní škole a stejně tak v pekárnách nebo u hasičů. Krizové řízení by měly mít vyřešené všechny organizace, instituce a firmy. Oblast nasazení a cílová skupina systému je proto široká.

 • ×    Obchodní centra
 • ×    Security společnosti
 • ×    Výrobní společnosti
 • ×    Banky
 • ×    Samospráva
 • ×    Soudy
 • ×    Armáda
 • ×    Nemocnice
 • ×    Facility společnosti
 • ×    Doprava a logistika
 • ×    Energetické společnosti
 • ×    Pojišťovny
 • ×    Úřady
 • ×    Školské organizace
 • ×    Policie
 • ×    Hasiči

Chcete mít vlastní krizové řešení? Ozvěte se nám.

Kontakt

KONZULTA Brno, a.s.

Veveří 9
602 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA

+420 541 128 111
info@microguard.cz